جملات کوتاهی از غلامرضا حیدری

islam.png

210ee006.jpg

ـ هر چقدر ایدئولوژی دینی احمقانه تر است، آداب و رسومش برای سرکوب بایستی خشن تر باشد.

japanese_paintings_marvelous_06bis.jpg

برای بقیه مطالب اینجا کلیک کنید

Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message: