فراماسونری

در اینجا نه قصد دارم در مورد تاریخ فراماسونری بنویسم و نه در مورد شخصیت های ماسونیک. این چیزها را می توان در کتاب ها و یا سایت های دیگر براحتی پیدا کرد. هدف از این صفحه فقط توضیح سمبل های فراماسونری می باشد، بخاطر درک بهتر ایده های ماسونیک

در فراماسونری هر چیزی و یا هر ایده ای بصورت سمبُلیک نشان داده می شود چونکه

ـ سمبل ها در ماوراء لغات و زبانهای عامیانه هستند. آنها ارتباطات بین انسانها و بین نسل ها را آسانتر می سازند. معنی و مفهوم لغات را می توان تغییر داد، توجیه کرد، به دلخواه خود تفسیر کرد ولی این بلا را نمی توان بر سر سمبل ها درآورد. حتی سمبولهایی که از صد نسل قبل به دست ما رسیده اند معانی خود را حفظ کرده اند

ـ از طرف دیگر به طور ناخودآگاه سمبل ها ما را تشویق به تفکر می کنند. سوالاتی در ذهنمان ایجاد می شوند که با چ نوشته می شوند : چی، چرا، چطور، چگونه؟  ذهن به محض دیدن سمبلی خواهان درک معنی و مفهوم آن می گردد و وقتی که در مورد سمبلی مراقبه می شود، نیروهایی در ما بیدار می شوند که ما اصلاً از وجود آنها خبری نداشتیم. قدرت بصیرتمان بالا رفته و به درک مستقیم در مورد حقایق معنوی (ازوتریک) می رسیم

ـ سمبل ها در واقع پلی هستند بین دنیای مادی و دنیای معنوی، بین اگزوتریسم و ازوتریسم، بین دنیای آشکار و دنیای پنهان، بین جسم و روح، بین فیزیک و متافیزیک، بین چندگانگی و یگانگی، بین فرع و اصل، بین نسبی و مطلق، بین دین و معنویت، بین تخیل و واقعیت،  بین توهم و حقیقت

 

برای ادامه مطلب در اینجا کلیک کنید

 

Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message: