هیچ دینی برتراز حقیقت نیست

There is no religion higher than truth. Il n'y a pas de religion supérieure à la Vérité

حمله دوگانه یا دو جانبه
Double Attack
حمله یک مهره به دو یا چند مهره حریف، حمله دوگانه نامیده می شود. خطرناک بودن این نوع حمله به این دلیل است که همزمان به بیش از یک مهره حریف حمله می شود ولی حریف در اکثر مواقع می تواند فقط از یکی از آنها دفاع کند
حمله دوبل ممکن است روی یک ستون، یا روی یک ردیف و یا بر روی یک قطر انجام بگیرد. گاهی اوقات حتی همزمان بر روی ستون، ردیف و قطر حمله می شود. حمله دو جانبه اسب چنگال نامیده می شود که بعد مفصلاً توضیح داده خواهد شد. حملات دوگانه دیگری هم وجود دارند که حمله برخاست، کیش برخاست، کیش دوبل، حمله اشعه ایکس و سیخ نامیده می شوند. تمامی این حرکات تاکتیکی را به مرور زمان توضیح خواهم داد
مثال 1ـ حمله دوگانه بر روی ردیف. ستون جی کاملاً تحت کنترل رخ های سفید می باشد. وزیر سفید بسیار عالی جاگیری کرده است. بر روی خانه جی8 توسط سه مهره سنگین فشار وارد می شود. جناح سیاه با دو مهره از این خانه دفاع می کند. همه این مسائل به سفید این امکان را می دهد که از ضعف ردیف هشتم استفاده کرده و با یک حمله دوبل از حریفش برتری بگیرد
Pos10.jpg
نوبت حرکت با سفید
1. Rg8 Rxg8 2. Qxg8+ Qxg8 3. Rxg8+ حمله دوگانه Ka7 4. Rxh8 +-

Pos12.jpg
Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message:

© هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت بلامانع می باشد