هیچ دینی برتراز حقیقت نیست

There is no religion higher than truth. Il n'y a pas de religion supérieure à la VéritéChess Photos
عکسهایی از کلوپ شطرنجم در فرانسه و همچنین مدارسی که در آنجا شطرنج تدریس می کنم
La Tour Prend Garde اسم کلوپ شطرنجم 
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  

 22    23    24    25 
     
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  

 22    23    24    25 
     
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

 11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  

 22    23    24    25 
    

© هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت بلامانع می باشد