شطرنج

  در روی صفحۀ شطرنج شش نوع مهره وجود دارد : پیاده، رخ، اسب، فیل، وزیر و بلاخره شاه. هر کدام از این مهره ها حرکت بخصوصی دارند. در جامعه هم هر انسانی یک وظیفه ای دارد. بازی شطرنج در واقع مبارزۀ روح در مقابل نفس می باشد. بازیکن خودش را روح حس می کند و طرف مقابل یا حریف نفس است. پیروزی در بازی یعنی پیروزی روح بر نفس. در بازی شطرنج آن بازیکنی بازی را می برد که مهره هایش با هم همکاری کنند و هماهنگی داشته باشند. در جامعه هم همینطور. اگر افراد جامعه با هم همکاری بکنند، آن کشور آباد خواهد شد ولی اگر هر کی بفکر خودش باشد، کشور به لجن کشیده می شود

پیاده

هر چند که این کوچک ترین مهرۀ روی صفحۀ شطرنج می باشد ولی نباید این اشتباه را کرد و آن را بی ارزش دانست. پیاده در اکثر مسابقات شطرنج تعیین کنندۀ سرنوشت بازی یعنی برد و باخت می باشد، چونکه این مهرۀ کوچولو قادر است تبدیل به وزیر گردد. پیاده سمبل دنیای مادی و یا جسم فیزیکی ویا آدم های عادی در جامعه می باشد ولی همین آدم های معمولی قادر هستند که روزی از لحاظ مادی و یا حتی معنوی پیشرفت کنند و مثلاً وزیر شوند، یا رئیس جمهور و یا یک دانشمند بزرگ و غیره. همۀ چیز بستگی دارد به ارادۀ پیاده

اسب

حرکت این مهره به شکل گونیا است و او می تواند از روی مهره های دیگر بپرد؛ یعنی اینکه اسب برعکس مهره های دیگر منتظر نمی ماند که راهش باز شود. اسب سمبل مغز و یا روشنفکران است که به مشکلات می خندند و همیشه با فکر و منطق راهی برای حل مشکلات پیدا می کنند. در بازی شطرنج، اسب معادل با سه پیاده می باشد، یعنی اینکه ارزش یک آدم روشنفکر و یا متفکر سه برابر بیشتر از یک آدم معمولیست

فیل

دو نوع فیل روی صفحه است. فیلی که فقط روی خانه های سفید حرکت می کند و فیل سیاه که فقط روی خانه های سیاه امکان حرکت دارد. هیچکدام از این دو فیل قادر نیستند که رنگ عوض کنند. فیل سمبل رهبران مذهبی است که سطح فکرشان به آن ها اجازه می دهد که فقط یک طرف حقیقت را ببینند. به همین خاطر است که حرکت فیل ضربدریست و نه مستقیم مثل رخ. فیل تا آخر بازی یا تا موقعیکه از صفحۀ شطرنج بیرون انداخته شود، در رنگ خودش باقی می ماند و هرگز قادر نخواهد بود که رنگهای دیگر را ببیند، یعنی هیچوقت حقیقت کامل را نخواهد دید. فیل هم معادل سه پیاده است، یعنی اینکه فکر یک رهبر مذهبی سه برابر یک آدم مذهبی منجمد می باشد. رهبر مذهبی سه برابر کمتر از یک فرد معمولیست

رخ

حرکت رخ مستقیم است. یعنی افقی و عمودی. او می تواند بسرعت به هر خانۀ روی صفحه برود. یعنی اینکه هم رنگ سیاه و هم رنگ سفید  زیر پای او هستند. رخ بعد از وزیر پر قدرت ترین مهرۀ روی صفحۀ شطرنج می باشد. رخ سمبل انسانی های روحانی واقعی است مثل بودا

وزیر

وزیر همه کاره است. او مجازست که هر جا که دلش خواست برود. هر چند که شاه پرقدرت ترین مهرۀ روی صفحۀ شطرنج می باشد ولی بدون وزیر، شاه بلافاصله اسیر می شود، کیش و مات می شود. این وزیر است که استراتژی بازی را تعیین می کند و باز هم همین وزیر است که تمام حرکات تاکتیکی را زیر نظر دارد. وزیر سمبل مادران است که در واقع در خانه همه کاره هستند و بدون وجود آنها، نظم خانواده در خطر است

شاه

شاه حکومت می کند. او رهبر است، پدر است. او پر قدرت ترین مهره است. شاه سمبل روح است که وارد این جهان مادی شده است. او می تواند به هر طرف که می خواهد حرکت کند ولی حرکاتش محدود می باشد چونکه زندانی جسم است. همۀ مهره های دیگر کشته می شوند ولی شاه هیچوقت کشته نمی شود، هیچوقت از روی صفحۀ شطرنج بیرون نمی رود، حتی موقعی که کیش و مات می شود. او تا آخر بازی روی صفحه باقی می ماند. روح جاودانیست

بازی شطرنج ظاهراً خیلی آرام و بی سر و صدا می باشد. ولی در باطن یکی از خطرناکترین و شلوغ ترین بازی هاست. دو شطرنجباز در مقابل هم می نشینند. این دو شطرنجباز نقش خدا را دارند، خدای سفید و خدای سیاه. این دو خدا ارادۀ خود را بر روی صفحۀ شطرنج یعنی جهان مادی پیاده می کنند. در شطرنج قوانینی هست که بایستی توسط هر دو بازیکن رعایت شوند و گر نه نمی توان اسم بازی را شطرنج گذاشت. همینطور هم در کائنات قوانینی وجود دارد که بایستی توسط خدایان رعایت شوند، در کائنات جایی برای معجزه وجود ندارد، همه چیز طبق قانون است .

 

echec006.gif

 


Bill gates lost a game to the 'Justin Bieber' of Chess Magnus Carlsen



Your Name:
Your Email Address:
Subject:
Your Message: